เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด Smart Reform Plus Co., Ltd. | SRP) เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโปรแกรมบนหลาย Platform
เช่น Windows Application, Web Application, Mobile / Handheld Devices เป็นต้น มีที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางของกลุ่มงาน Process Management 
ในแต่ละอุตสาหกรรม มีทีมงาน Customer Service คอยให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ในการพัฒนา Solution ให้กับองค์กรใหญ่ ๆ ในประเทศไทยมากมาย


แบรนด์ของเรา

FARMBOX

EASETRACK

WE ARE EXPERT


เนื่องด้วยในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้เติบโตๆไปอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีความจำเป็นมากขึ้น
ทางบริษัทจึงได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยแยกจำพวกตามกลุ่มงานดังนี้

icon 3 icon 1

icon 4school

 
icon 1

ระบบจัดการคลังสินค้า

ระบบบริหารจัดการการผลิต

ระบบจัดการพนักงาน

     ระบบบริหารจัดการโรงเรียน

ระบบ ERP
และบริการอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา


  • - เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาโปรแกรม ERP บนหลายแพลตฟอร์มเช่น
      Windows Application, Web Application, Mobile/Handheld
      Devces เป็นต้น
  • มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมีประสบการ์ณในแต่ละอุตสาหกรรม 
  • มีทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาคอยบริการ
      อย่างต่อเนื่อง