Search

 

product banner1 wmsณ ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเติบโตไปมาก แล้วมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การดำเนินงานด้านโกดังสินค้าแทบจะเป็นส่วนหลักของการบริหารงาน รวมไปถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางก็ดี แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการบริหารสินค้า หรือวัสดุภายในระบบงานของธุรกิจ  สิ่งที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมก็คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจหลักการทำงานของระบบ จะครอบคลุมตั้งแต่ การรับของเข้า จัดโซน / แตกหน่วยย่อย / โอนย้าย และ เบิกจ่ายออก กระบวนการเหล่านี้สามารถเรียกออกเป็นรายงานได้อย่าง Real Time

product banner2 sims

งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุ่งยากมาสู่ผู้จัดทำได้ บริษัทฯจึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ ยังทำการคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย

product banner6 dms

เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย  โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น  สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง

All Services

Professional Certificate

Professional Certificate

  • ให้คำปรึกษา และบริการจัดทำแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan)
  • ให้บริการปรึกษา การจัดทำแผนการกอบกู้ระบบงานด้านไอที (DRP: Disaster Recovery Plan)
  • รับออกแบบและจัดทำเครื่องมือควบคุมการวัดผล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านไอที (IT Risk Indicator Tools)

หน้าที่ 1 จาก 3